Home
O farnosti
Pořad bohoslužeb
Články
Odkazy
Ke stažení
Kontakty
Adventn

ADVENTNÍ KONCERT 2009

Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové si vás dovoluje pozvat na adventní koncert konaný v sobotu 12.prosince 2009 v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Začátek v 17:00.
Hosté:
Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov
Chorus Mauritiensis
Kantika Litovel

Pozvánka

Mikuláš

Dne 4.12.2009 proběhla na Bouzově Mikulášská nadílka

Setkání se svatým Mikulášem se uskutečnilo v místním kostele sv. Gotharda.
Na tomto místě patří poděkovat Obecnímu úřadu za projevenou podporu této akci, jenž byla určena všem dětem z obce.

Fotografie z nadílky

1.11.2009 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu. Naleznete v něm dva pozoruhodné články - "Církev vítězná" a "Ze života sv. faráře arského". Jsou zde i uvedeny bohoslužby na nejbližší svátky - Všech svatých a Všech věrných zemřelých.

15.9.2009 - Do záložky "Pořad bohoslužeb" byl vložen rozpis hodových mší svatých v bouzovské farnosti na rok 2009...

Otec Metoděj obnovuje své doživotní sliby do rukou velmistra

Níže uvedená slavnost musela být bohužel kvůli náhle zhoršenému zdraví pana velmistra odvolána. Náhradní termín bude stanoven později. Vyprošujeme u Pána Boha panu velmistrovi brzké uzdravení!!
Na Slavnost sv. Augustina tedy v pátek 28.srpna 2009 v 11:00 obnoví Otec Metoděj své doživotní sliby do rukou Velmistra Německého řádu. Tato slavnost se kvůli zdravotnímu stavu pana Velmistra odehraje ve Vídni v kapli sv. Alžběty ve Velmistrovském paláci. Na tento slavnostní obřad bude z našich farností vypraven autobus. Odjez bude v pátek ráno, návrat ve večerních hodinách. Podařilo se zajistit průvodce znalého památek ve Vídni - po mši sv. bude tedy možnost prohlídky města za výkladu tohoto odborníka. Záloha byla stanovena na osobu - 300,-kč. Co se týče cestovních dokladů, pak k našim rakouským sousedům je potřeba pouze občanský průkaz. Všichni účastníci budou hromadně pojištěni u pojišťovny pro cestu do zahraničí. Přihlašovat se můžete u Lubomíra Macka.

14.6.2009    BOŽÍ TĚLO

fotogalerie ze Slavnosti Božího Těla V neděli 14.6. se v naší farnosti konala Slavnost Božího Těla. Součástí této slavnosti byla mše svatá a po ní průvod Božího Těla středem vesnice. Bouzovští farníci přichystali čtyři oltáře. Jeden na náměstí, druhý u penzionu (Dům s pečovatelskou službou), třetí u kaple sv. Anny (u brány do hradního parku) a poslední čtvrtý u domu Ulrichových. Zhlédněte pár fotografií z onoho dne... album

1 - 2