Home
O farnosti
Pořad bohoslužeb
Články
Odkazy
Ke stažení
Kontakty
Adventní koncert
v sobotu dne 10.12.2011 se v kostele sv. Gotharda na Bouzově uskuteční tradiční Adventní koncert. Začátek v 16:00hod.
Účinkují: sbor svébohovské a jednovské farnosti. Na varhany doprovází Petr Strakoš.
Vstupné dobrovolné. podrobnosti

Byl spuštěn nový projekt: FARNOSTI SPRAVOVANÉ NĚMECKÝM ŘÁDEM

20.8.2011 časné sliby Otce Norberta: www.nemeckyrad.cz

Přijměte pozvání na Slavnost Těla a krve Páně. Ta je v naší farnosti přeložena na neděli 26.6.2011. Mše sv. začíná v 9:15, po ní následuje slavnostní procesí obcí se zastaveními u čtyř oltářů.

1.5.2011 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

20.3.2011 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

6.2.2011 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

24.12.2010 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové vánoční číslo farního časopisu... Byl aktualizován pořad bohoslužeb.

Adventní duchovní obnova Adventní duchovní obnova

Pro děti, pro dospělé, pro mladé a mladší dospělé se uskuteční v sobotu 27. listopadu ve Společensko-vzdělávacím centrum v Luké adventní duchovní obnova.
Začátek části určené dětem: 10h
Začátek pro dospělé: 14.30h
Začátek pro mladé a mladší dospělé (film): 19h
Srdečně zvou a těší se na vás sestry karmelitky a P. Norbert Hnátek OT

Plakát

P. Libor Tomáš Pinkava Nejvyšším veleknězem byl dne 15.11.2010 krátce před polednem na věčnost povolán dlouholetý duchovní správce farnosti Luká P. Libor Tomáš Pinkava.
Pohřební mše sv. bude sloužena v sobotu 20. 11. 2010 v 10:00 v kapucínském kostele Zvěstování Páně v Olomouci.

Parte

15.11.2010 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

30.3.2010 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

9.2.2010 - V záložce "Ke stažení" je možno si stáhnout nové číslo farního časopisu...

velmisrt arcivévoda Evžen

NOVÝ ROK 2010

1.1.2010 na Slavnost Matky Boží Panny Marie bude sloužena v kostele sv. Gotharda na Bouzově slavná mše svatá za 58. velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, mimo jiné obnovitele hradu Bouzova a dobrodince bouzovského kraje.

Mše svatá započne v 14:00hod.


1 - 2