Home
O farnosti
Pořad bohoslužeb
Články
Odkazy
Ke stažení
Kontakty

Mučedníci a pronásledovaní z řádu Neměckých rytířů v době národního socialismu a komunismu v Slovinsku a Československu

...P. Heribert Kluger, narozen 25.7.1883 v Neuzechsdortu ve Slezsku, řádové sliby 15.9.1903, vysvěcen na kněze 29.6.1905, byl členem generální rady, učitelem náboženství na gymnáziu a správcem nemocnice v Bruntále. Nejprve byl odstraněn kvůli své kritice režimu ze školství, poté internován a ve věku 64 let poslán do koncentračního tábora Dachau, kde byl 18. ledna 1945 zavražděn...

Eucharistie znovu objevená

...Najednou začaly z lavic vstávat postavy, které jsem dříve neviděla. Vypadalo to, jako by z nejbližšího sousedství z každé osoby v katedrále povstala jiná osoba a brzy se chrám zaplnil mladými, krásnými lidmi. Byli oblečeni do bělostných šatů. Všichni šli do hlavní lodi a pak směrem k hlavnímu oltáři. Matka Boží řekla: Dívej se, to jsou andělé strážní každé z těch osob, které jsou v kostele. Tvůj anděl strážný odnáší tvé dary a tvé prosby před Pánův oltář...